CV Johan Kreicbergs

CV

Johan Kreicbergs

Lisebergsvägen 109

125 35 Älvsjö

johan@kreicbergs.se

0706983944

 

 

 

Arbetslivserfarenhet

 

201504-201610

Huvudsekreterare i Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72)

Min uppgift var att leda sekretariatets arbete som förutom mig bland annat bestod av en professor i juridik och en disputerad ekonom. Särskild utredare var professor Pontus Braunerhjelm. Utredningen föreslog reformer som syftade till att förbättra innovations- och entreprenörskapsklimatet. Vi gjorde en översyn av ramverket för företagande, statens främjarinsatser, insolvensrätten och samarbetet mellan akademi och näringsliv. Vi utredde även hur entreprenörskap kan användas för att möta stora samhällsutmaningar och underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi.

Utredningen hade även en expert- och en referensgrupp knuten till sig. I den förstnämnda ingick departementstjänstemän och chefer på olika myndigheter. I den senare ingick framgångsrika entreprenörer som till exempel grundarna av Spotify och Serendipity.

2008-

VD Kreicbergs Utredning & Opinion AB

Kreicbergs Utredning & Opinion AB är ett konsultföretag som jag startade för åtta år sedan. Bland våra kunder fanns till exempel Svenskt Näringsliv, Företagarna, Almega, Industriarbetsgivarna, OECD, ICA, AMF Pension, Attendo Care, Telge AB, PTK, SKL, Länsstyrelsen i Blekinge, Nacka och Södertälje kommun. Vi arbetar med främst med frågor som entreprenörskap, arbetsmarknad, utbildning, samverkan akademi-näringsliv, innovation och forskning, infrastruktur, skatter, företagsfrämjande insatser, socialförsäkringar och utrikeshandel.

 

 

 

2002-2007

Chefekonom, Företagarna.

Jag ledde Företagarnas samhällsekonomiska utredningsverksamhet. Förutom mig fanns det tre andra nationalekonomer på Företagarna och jag hade ansvaret för deras arbete. Arbetet innefattade dagliga kontakter med politiker från alla partier och tjänstemän på olika departement. Jag fick också stor medievana och jag medverkade ett antal gånger i tv och radio i program som Agenda, morgon-tv, Studio ett och Ekonomiekot. Jag höll också ett stort antal föredrag för både politiker och företagare runt om i landet.

2001-2002

Ansvarig för strukturekonomiska frågor, Svenskt Näringsliv.

Arbetet var huvudsakligen inriktat mot arbetsmarknads- och konkurrensfrågor.

1997-2001

Chef för ekonomiska sekretariatet, Svensk Handel.

Jag byggde upp avdelningen för samhällsekonomisk analys som förutom mig slutligen bestod av tre andra nationalekonomer. Vi arbetade bland annat med frågor om internationell handel, skatter och arbetsmarknad. Under denna period satt jag även i styrelsen för Handelns Utredningsinstitut (HUI)

1995-1997

Nationalekonom, Företagarna.

Jag arbetade främst med frågor kring arbetsmarknad och företagsfrämjande och jag skrev bland annat många debattartiklar. Under denna period var jag även Företagarnas representant i styrgruppen för EUs dåvarande mål 3.

1994

Nationalekonom, Sveriges Industriförbund.

Projektanställning där jag bland annat genomförde en analys av kopplingarna mellan tillväxtföretagen i tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

 

 

Utbildning

 

1998-2000

Stockholms universitet, forskarstudier i nationalekonomi.

Deltidsstudier under två år med särskild fokus på arbetsmarknadsekonomi.

1991-1994

Uppsala universitet, ekonomlinjen.

Civilekonom med inriktning mot nationalekonomi.

1989-1990

Militärtjänst, Berga.

1998-1999

Lawrence University, Wi, USA.

Ett års collegestudier finansierat via Sverige-Amerika stiftelsen.

1985-1988

Brännkyrka gymnasium