Kunder

Organisationer

Till intresseorganisationer har vi utfört ett flertal rapporter och analyser som behandlar en rad olika ämnen. Främst har de behandlat arbetsmarknads-, tillväxt-, infrastruktur och konkurrensfrågor. Men vi har även producerat specifika branschanalyser med avseende på bland annat generationsskiftesfrågor och jämställdhet. Slutprodukterna har till stor del använts i ett opinionsbildande arbete av kunderna.

 • Svenskt Näringsliv
 • Företagarna
 • Almega
 • Serviceentreprenörerna
 • Vårdföretagarna
 • Företagarförbundet
 • Skattebetalarnas Förening
 • PTK
 • Reforminstitutet
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Timbro
 • Industriarbetsgivarna

Företag

Här har vi utfört ett antal analyser där vi bland annat studerat och beräknat marknadsandelar inom regionala och lokala marknader utifrån specialbeställd statistik. Vi har även konstruerat olika typer av index för mätning och uppföljning av till exempel pris- och löneutveckling. Slutprodukterna har till största delen använts internt av kunden, men även medial uppmärksamhet kring det aktuella problemet har ibland legat i kundernas intresse.

 • ICA AB
 • Attendo Care
 • AMF Pension
 • Sparbanken Rekarne
 • Rent-A-Doctor

Offentliga verksamheter

Vi har utfört ett flertal skräddarsydda näringslivsanalyser till såväl kommuner som länsstyrelser. Med hjälp av specialbeställd statistik analyserar vi bland annat lokalt egenföretagande, lokal arbetsmarknad och det lokala näringslivet. Samtliga analyser innehåller även tidsserier för att enkelt kunna identifiera trender eller trendbrott. Efter kundens önskemål kan även olika jämförelsekommuner tas med i analysen. Förutom renodlade näringslivsanalyser har vi även analyserat jämställdhet och integration i det lokala näringslivet inklusive arbetsmarknaden. Slutprodukterna används först och främst för internt utredningsarbete, men resultaten kan även användas för att uppnå medial uppmärksamhet i lokala frågor.

 • Blekinge länsstyrelse
 • Södertälje kommun
 • Nacka kommun
 • Strängnäs kommun
 • Botkyrka kommun