Automatiserade yrken

Vartannat yrke i Sverige riskerar att automatiseras inom en tjugoårsperiod. Fotomodeller och yrken inom detaljhandeln är de som ligger i topp. Det framgår av en rapport som  Reforminstitutet gjort på uppdrag av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, och som  Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram underlag till.

 

Läs hela rapporten här

18 juni 2014