Valfrihetssystem ger fler företagarkvinnor

Kreicbergs Utredning & Opinion har på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökt hur valfrihetssystemen inom vård och omsorg har påverkat kvinnors företagande. Utvärderingen kan sammanfattas med att införandet av LOV kan ge klara effekter på kvinnors företagande. De kommuner som infört valfrihetssystem har en betydligt starkare ökning av kvinnors företagande. Effekterna blir starkast i de kommuner som tidigare inte konkurrensutsatt några stora delar av vården och omsorgen.

Fler företagsamma kvinnor i kommuner med LOV