Tillväxten störst i småföretag

Johan Kreicbergs uttalade sig i Dagens Nyheter om småföretagens allt större roll i den svensk ekonomin. Han berörde bland annat den starka utvecklingen i tjänstesektorn, som eldats på av strukturomvandlingen samt av politiska beslut. Men även hinder och restriktioner som framför allt de unga potentiella företagare kan möta togs upp i artikeln. 

2013-03-12