Sveriges chefer - Äldst i Europa

Kreicbergs Utredning & Opinion har synat de europeiska ungdomarnas förutsättningar och möjligheter på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Bland annat slås fast att endast var fjärde person i chefsposition är yngre än 40 år i Sverige, vilket är den lägsta andelen i Europa. 

Nyheten uppmärksammades i Metro

2011-11-07