Språngbräda eller återvändsgränd?

Kreicbergs Utredning & Opinion har författat en rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv som behandlar de atypiska anställningarnas (deltid och visstid) framfart på den svenska arbetsmarknaden. Slutsatsen i skriften är att andelen fasta anställningar mer eller mindre är konstant sedan slutet på 80-talet. Samtidigt uppvisar de atypiska anställningarna klara tecken på att fungera som en språngbräda mot en heltidsanställning. Bara under de senaste tre åren har 1,2 miljoner personer gått från en atypisk anställning till heltid. 

Läs hela rapporten här 

Läs ledare från Sydsvenskan

 

 

 

 

 

 

27 september 2011