Småföretagen bäst på integration

Kreicbergs Utredning & Opinion har bidragit till en rapport från Företagarna som visar att den privata sektorn är bättre på att skapa jobb åt utlandsfödda individer i jämförelse med den offentliga sektorn. Av de sysselsatta inom den privata sektorn är 8 procent födda utanför EU/Efta.

Läs rapporten här

Niclas Berg