Mer lönsamt?

Kreicbergs Utredning och Opinion har utfört en analys åt intresseorganisationen Företagarna där vi med hjälp av specialbeställd registerdata tittat på hur de disponibla inkomsterna utvecklats sedan alliansregeringen tillträdde år 2006. Rapporten visar på att företagares disponibla inkomster i genomsnitt utvecklats långsammare än för löntagare. Störst skillnad i inkomstutveckling mellan grupperna återfinns i den grupp med de lägsta inkomsterna. I denna grupp ökade den disponibla inkomsten för anställda med 24 procent, medan motsvarande tillväxt för företagare endast uppgick till 15 procent. 

Läs hela rapporten här

2011-07-25