Kvinnors pension 2012

Kreicbergs Utredning & Opinion har kartlagt kvinnornas pension på uppdrag av PTK. Kartläggningen visar att kvinnors pension ligger på 70 procent av männens. En bidragande orsak är männens högre tjänstepension. Kartläggningen visar samtidigt på regionala skillnader. På Gotland ligger kvinnornas pension på 78 procent av männens, vilket är högst i riket.

Rapporten uppmärksammades bland annat av SVT.

Hela rapporten kan läsas här

 

2012-05-02