Kommunala befolkningsprognoser 2010-2035

Kreicbergs Utredning & Opinion har bidragit till en ny rapport som avhandlar Sveriges 290 kommuners befolkningstillväxt under de kommande 25 åren. Rapporten, som bygger på specialbeställd statistik från SCB, visar på stora variationer i kommunernas framtida befolkningsunderlag. Det är främst förorts- och pendlingskommuner som spås växa klart snabbast. Men rapporten pekar också på att prognosförutsättningar kan förändras över tid. Kommunernas företagsklimat har till exempel historiskt sett haft en stor betydelse för kommunernas befolkningstillväxt.   

Läs hela rapporten här

26 september 2011