Integration högst i privat sektor

Kreicbergs Utredning & Opinion har uppdaterat en tidigare rapport angående integrationen på arbetsmarknaden på uppdrag av intresseorganisationen Företagarna. Rapporten visar på att invandrare har en högre sysselsättningsgrad i kommuner med en relativt stor privat sektor. Vidare visar rapporten att invandrare står för en oproportionerlig stor andel av de senaste årens sysselsättningstillväxt. En förklaring är att sysselsättningsgraden för de svenskfödda individerna mer eller mindre nått sitt maximum.

Rapporten presenterades på integrationskonferensen "Integrera mera" i Jönköping.

Läs hela rapporten här

2011-11-07