Vem kan jobba till 75?

Kreicbergs Utredning & Opinion har författat en rapport som studerar hur de äldre ser på fortsatt arbete efter uppnådd pensionsålder på uppdrag av AMF Pension. Det finns stora regionala skillnader när det gäller de äldres arbetsmarknad. En annan viktig faktor är utbildningsnivån. Ju högre utbildning desto större möjligheter till ett längre arbetsliv. Rapporten konstaterar samtidigt att svenskar i allmänhet är avsevärt mer positiva till ett långt arbetsliv än många andra europeiska länder.

Rapporten uppmärksammades bland annat i Dagens Nyheter och Privata Affärer.

Läs hela rapporten här

2012-06-01