Fler arbetade timmar

Svenskarna arbetar fler timmar än någonsin sedan 1991. Det visar en rapport som Kreicbergs Utredning & Opinion författat i samarbete med Svenskt Näringsliv. Ökningen av antalet arbetade timmar sedan regeringsskiftet år 2006 motsvarar cirka 120 000 heltidsjobb och är ett tydligt tecken på att reformerna kring arbetslinjen har fungerat.

Rapporten uppmärksammades bland annat av Nyheterna/Ekot

Hela rapporten kan läsas här

2012-06-15