Få snabbväxande företag i Nacka kommun oroar

Kreicbergs Utredning & Opinion har utfört en omfattande kommunjämförelse på uppdrag av Nackas Näringslivsråd. I den kan det bland annat konstateras att kommunens snabbväxande företag (gaseller) är relativt färre än i genomsnittskommunen. Men undersökningen lyfter även fram kommunens näringsliv starka förmåga att skapa nya nettojobb.

Läs rapporten här

Niclas Berg