Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Den 17 oktober presenterade Entreprenörskapsutredningen sitt betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72). Johan Kreicbergs var utredningens huvudsekreterare. Hela betänkande kan läsas här. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201672/