Ledare i DI

En ledarartikel i DI uppmanar näringsminister Mikael Damberg att snabbt ta till sig Entreprenörskapsutredningen. http://www.di.se/opinion/tobias-wikstrom-sabotera-inte-klimatet-for-entreprenorskap/

Debattartikel i GP

Johan Kreicbergs skriver i GP tillsammans med professor Pontus Braunerhjelm om huvudslutsatserna av Entreprenörskapsutredningen. http://www.gp.se/nyheter/debatt/s%C3%A5-kan-sverige-rusta-f%C3%B6r-framtidens-f%C3%B6retag-och-jobb-1.3880697

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Den 17 oktober presenterade Entreprenörskapsutredningen sitt betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72). Johan Kreicbergs var utredningens huvudsekreterare. Hela betänkande kan läsas här. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201672/