Hur vi arbetar

Vi är ett nätverksbaserat företag som främst arbetar med samhällsekonomiska, marknads- och näringslivsanalyser. Vi arbetar ofta tillsammans med fristående experter inom olika områden. Majoriteten av våra kunder använder sedan resultaten i sitt opinionsbildande arbete. Genom vår mångåriga erfarenhet av opinionsbildning har flertalet av utredningarna gett våra kunder medial uppmärksamhet i såväl TV som dagspress. Våra specialistkunskaper inom samhällsekonomi, arbetsmarknad och näringsliv kombineras med statistisk analys. Oberoende av vilka statistiska modeller vi använder oss av är det alltid vår målsättning att slutprodukten ska vara lättförståelig, såväl i bild som i text.

Vi använder oss oftast av så kallad registerbaserad statistik, när sådan finns tillgänglig, för våra utredningar. Denna behöver vanligtvis skräddarsys och specialbeställas från officiella statistikproducenter för att passa kundernas specifika önskemål och utredningens syfte. Vi har även stor erfarenhet av att producera olika typer av surveyundersökningar när sådana skulle behövas. Men vår verkliga styrka ligger i att förstå vilken data som både är relevant och intressant för kundens ändamål. Och att förädla den så att den blir engagerande och lättförståelig för allmänheten.